ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ-ԳՈՐԾԱՏՈՒ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ, ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ-ԳՈՐԾԱՏՈՒ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ, ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՅՔ

Շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի կանոնադրություն
Շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի կանոնադրություն
Դիտել
Ընթացիկ վերապատրաստումներ
Ընթացիկ վերապատրաստումներ
Դիտել
Թափուր աշխատատեղեր
Թափուր աշխատատեղեր
Դիտել

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՇՆՈՐՀԱՎՈՐ ՏՈՆԴ, ՀԱՅՈ՛Ց ԲԱՆԱԿ

ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՎԵՑ ԳՊՀ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍԱՆՈՂՈՒՀԻ ՄԱՐԻՆԵ ՊՈՂՈՍՅԱՆԸ

ԿԱՅԱՑԱՆ ԳՊՀ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԻՏԱԼԻԱՅՈՒՄ ՈՒՍԱՆԵԼՈՒ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆԸ՝ ԲՈԿ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ԸՆԴՈՒՆԵԼԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԱՐՔՈՒՄ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐ

Հովհաննիսյան Մարգար : ԳՊՀ՝ ՏՏ բաժնի վարիչ

Հովհաննիսյան Մարգար


ԳՊՀ՝ ՏՏ բաժնի վարիչ
Սիրականյան Կարեն : ԳՊՀ՝ ՏՏ բաժնի աշխատակից

Սիրականյան Կարեն


ԳՊՀ՝ ՏՏ բաժնի աշխատակից
Զարգարյան Հայրիկ : ԳՊՀ՝ ՏՏ բաժնի աշխատից

Զարգարյան Հայրիկ


ԳՊՀ՝ ՏՏ բաժնի աշխատից
Միրիբյան Արթուր : ԳՊՀ՝ ՏՏ բաժնի աշխատից

Միրիբյան Արթուր


ԳՊՀ՝ ՏՏ բաժնի աշխատից

Գավառի պետական համալսարանի շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի նպատակն է Համալսարանի ուսանողների և շրջանավարտների կարիերայի ապահովմանը, աշխատաշուկայում նրանց մրցունակության բարձրացմանը, շրջանավարտների և Համալսարանի միջև կապերի ամրապնդմանը, ինչպես նաև Համալսարանի և գործատուների՝ տարբեր կազմակերպությունների ու ձեռնարկությունների համագործակցությանը միտված ծրագրերի իրականացումը:Կենտրոնի նպատակներն են՝

1. ապահովել Համալսարանի և գործատուների համագործակցությունը,

2. օգնել ուսանողներին ինքնահաստատվելու իրենց մասնագիտության մեջ, ուղղորդել նրանց համապատասխան աշխատանքի ձեռքբերմանը, նպաստել ուսանողների, շրջանավարտների և գործատուների միջև կապերի ամրապնդմանը, վերջիններիս մասնագիտական հմտությունների զարգացմանը,

3. աջակցել Համալսարանի շրջանավարտների անհատական կարողությունների բացահայտմանը և խթանել աշխատաշուկայում նրանց հետագա մրցունակության բարձրացմանը,

4. ապահովել հետադարձ կապը գործատուի հետ և ուսումնասիրել Համալսարանի կողմից մասնագետների պատրաստման վերաբերյալ գործատուի առաջարկները և նկատառումները,

5. ապահովել Համալսարանի շրջանավարտների վերաբերյալ տեղեկատվական բազաների կազմումը, մշտական թարմացումը և հետադարձ կապը:

Համագործակցող հաստատություններ