Բանասիրական ֆակուլտետ

Նունե Արամայիսի Միրիբյան </br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ ԳՊՀ Հանրության հետ կապերի և լրատվության բաժին</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Հայոց լեզու և գրականություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2016թ.</i>
   Դաշտոյան Հասմիկ Լյովայի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ Ռուսաց լեզվի ամբիոնի դասախոս</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Ռուսաց լեզու և գրականություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2005թ.</i>
   Թոռչյան Լիլիթ Գրիգորի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ Ակադեմիական քաղաքականության վարչության մեթոդիստ, ԳՊՀ դասախոս</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Անգլերեն լեզու և գրականություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2010թ.</i>
   Աստղիկ Գասպարյան Աշոտ</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>Սևան ազգային ՊՈԱԿ տնօրենի գործավար: </i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Հայոց լեզու և գրականություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2016թ.</i>
   Հարությունյան Արփինե Մանվելի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>Նորատուսի համար 1 միջնակարգ դպրոց Կյանքի հմտություն առարկայի ուսուցչուհի</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Հայոց լեզու և գրականություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2016թ.</i>
   Բադալյան Մարինե Միքայելի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ Բանասիրական ֆակուլտետի փոխդեկան, ԳՊՀ դասախոս</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Անգլերեն լեզու</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2000թ.</i>
   Վարդանյան Լուսինե Արշակի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>Գեղարքունիք գյուղի միջնակարգ դպրոց Անգլերեն լեզվի ուսուցչուհի </i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Անգլերեն լեզու և գրականություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2011թ.</i>
   Ղազարյան Օլգա Ալբերտի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի գործավար</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Հայոց լեզու և գրականություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2008թ.</i>
   Ռափյան Նանա Լևիկի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ Օտար լեզուների ամբիոնի լաբորանտ, ԳՊՀ դասախոս</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Օտար լեզու</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2002թ.</i>
   Մանուկյան Ալվարդ Ջիվանի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>«Քյավառ» հեռուստաընկերություն Լրագրող, մեկնաբան</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Հայոց լեզու և գրականություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2005թ.</i>
   Մելքոնյան Աննա Վրեժի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ Ռուսաց լեզվի ամբիոնի լաբորանտ</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Ռուսաց լեզու և գրականություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>1999թ.</i>
   Նաջարյան Վահան Պավելի </br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԿԱՄՈՒՐՋ ՈՒՎԿ ԳԱՎԱՌ մասնաճյուղ վարկային մասնագետ</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Հայոց լեզու և գրականություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2011թ.</i>
   Հարությունյան Թեհմինա Վանիկի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>Գանձակ գյուղի մանկապարտեզ Տնօրեն</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Հայոց լեզու և գրականություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2012թ.</i>
   Մելքոնյան Մետաքսյա Վրեժի </br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>Գեղարքունիքի գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոն”ՓԲԸ գրասենյակի ղեկավար</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Անգլերեն լեզու և գրականություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2003թ.</i>
   Սարգսյան Սաթենիկ Նորիկի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ ակադեմիական քաղաքականության վարչության մեթոդիստ</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Անգլերեն լեզու և գրականություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2008թ.</i>
   Սաթենիկ Թովմասյան Ռաֆայելի </br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i> </i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Հայոց լեզու և գրականություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2015թ.</i>
   Հակոբյան Մանանե Հարությունի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ որակի ապահովման բաժնի մասնագետ</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Անգլերեն լեզու և գրականություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2012թ.</i>
   Սարգսյան Ռուզան Մարատի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ Հայոց լեզվի ամբիոնի լաբորանտ, ԳՊՀ դասախոս</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Հայոց լեզու և գրականություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2001թ.</i>
   Ավագյան Սաթիկ Մարտինի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ՀՊԱՀ-ի Արտաքին կապերի դեպարտամենտի դրամաշնորհային ծրագրերի համակարգման բաժին թարգմանիչ, ԳՊՀ դասախոս</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Անգլերեն լեզու և գրականություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2010թ.</i>
   Մուրադյան Մարիամ Հայրապետի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>Նախաձեռնությունների և գործողությունների դաշտավայր համայնքային ՀԿ Սոցիալական աշխատող</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Անգլերեն լեզու և գրականություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2011թ.</i>
   Գրիգորյան Հասմիկ Հայկի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>Գավառի Ավ. Իսահակյանի անվան հ/դպրոց ուսուցչուհի</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Անգլերեն լեզու և գրականություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2000թ.</i>
   Տոնոյան Հռիփսիմե Մելիքի </br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>«www.rbb.am» կայքի թարգմանչուհի</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Անգլերեն լեզու</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2005թ.</i>
   Հովակիմյան Տիգրան Սամվելի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>«Քյավառ» հեռուստանկերություն լրագրող, IPSC սոց. ինստ. հարցազրուցավար</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Հայոց լեզու և գրականություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2009թ.</i>
Ֆակուլտետ Մասնագիտություն Ա.Ա.Հ. Ավարտելու տարեթիվը Աշխատա-
վայրը
Պաշտոնը Նկար Ֆեյսբուք.
Բանասիրական Հայոց լեզու և գրականություն Նաջարյան Վահան Պավելի 2011թ. ԿԱՄՈՒՐՋ ՈՒՎԿ ԳԱՎԱՌ մասնաճյուղ վարկային մասնագետ
Բանասիրական Անգլերեն լեզու և գրականություն Հակոբյան Մանանե Հարությունի 2012թ. ԳՊՀ որակի ապահովման բաժնի մասնագետ
Բանասիրական Հայոց լեզու և գրականություն Հարությունյան Արփինե Մանվելի 2016թ. Նորատուսի համար 1 միջնակարգ դպրոց Կյանքի հմտություն առարկայի ուսուցչուհի
Բանասիրական Օտար լեզու Ռափյան Նանա Լևիկի 2002թ. ԳՊՀ Օտար լեզուների ամբիոնի լաբորանտ, ԳՊՀ դասախոս
Բանասիրական Ռուսաց լեզու և գրականություն Դաշտոյան Հասմիկ Լյովայի 2005թ. ԳՊՀ Ռուսաց լեզվի ամբիոնի դասախոս
Բանասիրական Անգլերեն լեզու և գրականություն Մուրադյան Մարիամ Հայրապետի 2011թ. Նախաձեռնությունների և գործողությունների դաշտավայր համայնքային ՀԿ Սոցիալական աշխատող
Բանասիրական Անգլերեն լեզու և գրականություն Վարդանյան Լուսինե Արշակի 2011թ. Գեղարքունիք գյուղի միջնակարգ դպրոց Անգլերեն լեզվի ուսուցչուհի
Բանասիրական Հայոց լեզու և գրականություն Հովակիմյան Տիգրան Սամվելի 2009թ. «Քյավառ» հեռուստանկերություն լրագրող, IPSC սոց. ինստ. հարցազրուցավար
Բանասիրական Հայոց լեզու և գրականություն Աստղիկ Գասպարյան Աշոտ 2016թ. Սևան ազգային ՊՈԱԿ տնօրենի գործավար:
Բանասիրական Հայոց լեզու և գրականություն Սարգսյան Ռուզան Մարատի 2001թ. ԳՊՀ Հայոց լեզվի ամբիոնի լաբորանտ, ԳՊՀ դասախոս
Բանասիրական Հայոց լեզու և գրականություն Ղազարյան Օլգա Ալբերտի 2008թ. ԳՊՀ Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի գործավար
Բանասիրական Հայոց լեզու և գրականություն Սաթենիկ Թովմասյան Ռաֆայելի 2015թ.
Բանասիրական Անգլերեն լեզու և գրականություն Սարգսյան Սաթենիկ Նորիկի 2008թ. ԳՊՀ ակադեմիական քաղաքականության վարչության մեթոդիստ
Բանասիրական Անգլերեն լեզու Բադալյան Մարինե Միքայելի 2000թ. ԳՊՀ Բանասիրական ֆակուլտետի փոխդեկան, ԳՊՀ դասախոս
Բանասիրական Անգլերեն լեզու և գրականություն Ավագյան Սաթիկ Մարտինի 2010թ. ՀՊԱՀ-ի Արտաքին կապերի դեպարտամենտի դրամաշնորհային ծրագրերի համակարգման բաժին թարգմանիչ, ԳՊՀ դասախոս
Բանասիրական Անգլերեն լեզու և գրականություն Թոռչյան Լիլիթ Գրիգորի 2010թ. ԳՊՀ Ակադեմիական քաղաքականության վարչության մեթոդիստ, ԳՊՀ դասախոս
Բանասիրական Ռուսաց լեզու և գրականություն Մելքոնյան Աննա Վրեժի 1999թ. ԳՊՀ Ռուսաց լեզվի ամբիոնի լաբորանտ
Բանասիրական Հայոց լեզու և գրականություն Հարությունյան Թեհմինա Վանիկի 2012թ. Գանձակ գյուղի մանկապարտեզ Տնօրեն
Բանասիրական Անգլերեն լեզու և գրականություն Գրիգորյան Հասմիկ Հայկի 2000թ. Գավառի Ավ. Իսահակյանի անվան հ/դպրոց ուսուցչուհի
Բանասիրական Հայոց լեզու և գրականություն Նունե Արամայիսի Միրիբյան 2016թ. ԳՊՀ ԳՊՀ Հանրության հետ կապերի և լրատվության բաժին
Բանասիրական Անգլերեն լեզու և գրականություն Մելքոնյան Մետաքսյա Վրեժի 2003թ. Գեղարքունիքի գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոն”ՓԲԸ գրասենյակի ղեկավար
Բանասիրական Անգլերեն լեզու Տոնոյան Հռիփսիմե Մելիքի 2005թ. «www.rbb.am» կայքի թարգմանչուհի
Բանասիրական Հայոց լեզու և գրականություն Մանուկյան Ալվարդ Ջիվանի 2005թ. «Քյավառ» հեռուստաընկերություն Լրագրող, մեկնաբան