Բնագիտական ֆակուլտետ

Ավետիսյան Վարազդատ Կորյունի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ Տեղեկատվական տեխնոլոգաիների բաժնի վարիչ</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բնագիտական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2011թ.</i>
   Դաշտոյան Գրիգոր Լյովայի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>«Քյավառ» հեռուստաընկերություն Հաղորդավար,մշակութային հաղորդումների պրոդյուսեր</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բնագիտական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Բնապահպանություն և բնօգտագործում</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2005թ.</i>
   Հովհաննիսյան Մարինե Հրահատի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ Բնագիտական ֆակուլտետի գործավար</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բնագիտական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Բնապահպանություն և բնօգտագործում</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2004թ.</i>
   Մկրտչյան Լալա Արշալույսի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ Ինֆորմատիկայի և հաշվողական տեխնիկայի ամբիոնի լաբորանտ</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բնագիտական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Աշխարհագրություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2002թ.</i>
   Սեփոյան Գևորգ Վանիկի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>Հայաստանի Հանրապետական հատուկ քննչական ծառայություն ֆինանսատնտեսական բաժնի գլխավոր մասնագետ</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բնագիտական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ և ցանցեր</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2007թ.</i>
   Սիրականյան Կարեն Սաշայի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ Համակարգչային տեխնիկայի շահագործման բաժնի մասնագետ</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բնագիտական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Էլեկտրամեխանիկա</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2001թ.</i>
   Զարգարյան Հայրիկ Խաչատուրի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ Համակարգչային տեխնիկայի շահագործման բաժնի մասնագետ</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բնագիտական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ և ցանցեր</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2004թ.</i>
   Միրիբյան Արթուր Աշոտի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ Համակարգչային տեխնիկայի շահագործման բաժնի մասնագետ</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բնագիտական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ և ցանցեր</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2004թ.</i>
   Մուրադյան Նոնա Վահագնի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ Հանրության հետ կապերի և լրատվության բաժնի մասնագետ</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բնագիտական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Կենսաբանություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2010թ.</i>
   Ոսկանյան Անուշ Ավետիքի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ Ֆիզիկամաթեմատիկական և քիմիական գիտությունների ամբիոնի լաբորանտ</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բնագիտական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Աշխարհագրություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2004թ.</i>
Ֆակուլտետ Մասնագիտություն Ա.Ա.Հ. Ավարտելու տարեթիվը Աշխատա-
վայրը
Պաշտոնը Նկար Ֆեյսբուք.
Բնագիտական Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ և ցանցեր Միրիբյան Արթուր Աշոտի 2004թ. ԳՊՀ Համակարգչային տեխնիկայի շահագործման բաժնի մասնագետ
Բնագիտական Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ և ցանցեր Սեփոյան Գևորգ Վանիկի 2007թ. Հայաստանի Հանրապետական հատուկ քննչական ծառայություն ֆինանսատնտեսական բաժնի գլխավոր մասնագետ
Բնագիտական Բնապահպանություն և բնօգտագործում Հովհաննիսյան Մարինե Հրահատի 2004թ. ԳՊՀ Բնագիտական ֆակուլտետի գործավար
Բնագիտական Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա Ավետիսյան Վարազդատ Կորյունի 2011թ. ԳՊՀ Տեղեկատվական տեխնոլոգաիների բաժնի վարիչ
Բնագիտական Էլեկտրամեխանիկա Սիրականյան Կարեն Սաշայի 2001թ. ԳՊՀ Համակարգչային տեխնիկայի շահագործման բաժնի մասնագետ
Բնագիտական Աշխարհագրություն Մկրտչյան Լալա Արշալույսի 2002թ. ԳՊՀ Ինֆորմատիկայի և հաշվողական տեխնիկայի ամբիոնի լաբորանտ
Բնագիտական Աշխարհագրություն Ոսկանյան Անուշ Ավետիքի 2004թ. ԳՊՀ Ֆիզիկամաթեմատիկական և քիմիական գիտությունների ամբիոնի լաբորանտ
Բնագիտական Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ և ցանցեր Զարգարյան Հայրիկ Խաչատուրի 2004թ. ԳՊՀ Համակարգչային տեխնիկայի շահագործման բաժնի մասնագետ
Բնագիտական Բնապահպանություն և բնօգտագործում Դաշտոյան Գրիգոր Լյովայի 2005թ. «Քյավառ» հեռուստաընկերություն Հաղորդավար,մշակութային հաղորդումների պրոդյուսեր
Բնագիտական Կենսաբանություն Մուրադյան Նոնա Վահագնի 2010թ. ԳՊՀ Հանրության հետ կապերի և լրատվության բաժնի մասնագետ