Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետ

Հարությունյան Ռիմա Սամվելի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ գրադարանավարուհի</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Հումանիտար մասնագիտությունների</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Պատմություն (Իրավունքի հիմունքներ)</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2012թ.</i>
   Մանուկյան Նարինե Ջիվանի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>«Նախաձեռնությունների և գործողությունների Դաշտավայր» համայնքային հկ սոցիալական աշխատող</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Հումանիտար մասնագիտությունների</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության)</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2012թ.</i>
   Հակոբյան Նորայր Արեգի </br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետի տեղակալ</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Հումանիտար մասնագիտությունների</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Իրավագիտություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2008թ.</i>
   Գևորգյան Գնել Գագիկի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ Ինֆորմատիկայի և հաշվողական տեխնիկայի ամբիոնի լաբորանտ</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Հումանիտար մասնագիտությունների</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Իրավագիտություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2011թ.</i>
   Ասոյան Լիլիթ Զավենի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ Գրադարանավար</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Հումանիտար մասնագիտությունների</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության)</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2002թ.</i>
   Ռիմա Գերասիմի Խաչիկյան </br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>2014թից Անելիք բանկի գլխամասային գրասենյակ ֆինանսական գործառնությունների ձևակերպման վարչության առաջատար մասնագետ</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Հումանիտար մասնագիտությունների</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Իրավագիտություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2013թ.</i>
   Հայրապետյան Քանաքարա Խաչիկի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ Պատմության ամբիոնի լաբորանտ, ԳՊՀ դասախոս</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Հումանիտար մասնագիտությունների</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Պատմություն (իրավունքի հիմունքներ)</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2008թ.</i>
   Պայծառ Քոչարյան</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>AM իրավաբանական ընկերություն Իրավախորհրդատու-փաստաբան</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Հումանիտար մասնագիտությունների</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Իրավագիտություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2015թ.</i>
   Բարսեղյան Արթուր Բորիսի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>«Քյավառ» հեռուստաընկերություն Լրագրող</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Հումանիտար մասնագիտությունների</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Պատմություն (իրավունքի հիմուքներ)</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2011թ.</i>
   Ղազարյան Քրիստինե Վարդանի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ Իրավագիտության ամբիոնի լաբորանտ</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Հումանիտար մասնագիտությունների</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Իրավագիտություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2010թ.</i>
   Համբարձումյան Արմինե Եփրեմի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետ փոխդեկան</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Հումանիտար մասնագիտությունների</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության)</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2001թ.</i>
   Խաչատրյան Վիկտորյա Դավթի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի գործավար</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Հումանիտար մասնագիտությունների</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության)</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2010թ.</i>
Ֆակուլտետ Մասնագիտություն Ա.Ա.Հ. Ավարտելու տարեթիվը Աշխատա-
վայրը
Պաշտոնը Նկար Ֆեյսբուք.
Հումանիտար մասնագիտությունների Իրավագիտություն Ղազարյան Քրիստինե Վարդանի 2010թ. ԳՊՀ Իրավագիտության ամբիոնի լաբորանտ
Հումանիտար մասնագիտությունների Պատմություն (իրավունքի հիմուքներ) Բարսեղյան Արթուր Բորիսի 2011թ. «Քյավառ» հեռուստաընկերություն Լրագրող
Հումանիտար մասնագիտությունների Իրավագիտություն Գևորգյան Գնել Գագիկի 2011թ. ԳՊՀ Ինֆորմատիկայի և հաշվողական տեխնիկայի ամբիոնի լաբորանտ
Հումանիտար մասնագիտությունների Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության) Մանուկյան Նարինե Ջիվանի 2012թ. «Նախաձեռնությունների և գործողությունների Դաշտավայր» համայնքային հկ սոցիալական աշխատող
Հումանիտար մասնագիտությունների Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության) Համբարձումյան Արմինե Եփրեմի 2001թ. ԳՊՀ Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետ փոխդեկան
Հումանիտար մասնագիտությունների Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության) Խաչատրյան Վիկտորյա Դավթի 2010թ. ԳՊՀ Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի գործավար
Հումանիտար մասնագիտությունների Պատմություն (Իրավունքի հիմունքներ) Հարությունյան Ռիմա Սամվելի 2012թ. ԳՊՀ գրադարանավարուհի
Հումանիտար մասնագիտությունների Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության) Ասոյան Լիլիթ Զավենի 2002թ. ԳՊՀ Գրադարանավար
Հումանիտար մասնագիտությունների Իրավագիտություն Ռիմա Գերասիմի Խաչիկյան 2013թ. 2014թից Անելիք բանկի գլխամասային գրասենյակ ֆինանսական գործառնությունների ձևակերպման վարչության առաջատար մասնագետ
Հումանիտար մասնագիտությունների Իրավագիտություն Հակոբյան Նորայր Արեգի 2008թ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետի տեղակալ
Հումանիտար մասնագիտությունների Իրավագիտություն Պայծառ Քոչարյան 2015թ. AM իրավաբանական ընկերություն Իրավախորհրդատու-փաստաբան
Հումանիտար մասնագիտությունների Պատմություն (իրավունքի հիմունքներ) Հայրապետյան Քանաքարա Խաչիկի 2008թ. ԳՊՀ Պատմության ամբիոնի լաբորանտ, ԳՊՀ դասախոս