Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետ

Հայրապետյան Քանաքարա Խաչիկի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ Պատմության ամբիոնի լաբորանտ, ԳՊՀ դասախոս</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Հումանիտար մասնագիտությունների</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Պատմություն (իրավունքի հիմունքներ)</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2008թ.</i>
   Մանուկյան Նարինե Ջիվանի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>«Նախաձեռնությունների և գործողությունների Դաշտավայր» համայնքային հկ սոցիալական աշխատող</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Հումանիտար մասնագիտությունների</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության)</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2012թ.</i>
   Գևորգյան Գնել Գագիկի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ Ինֆորմատիկայի և հաշվողական տեխնիկայի ամբիոնի լաբորանտ</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Հումանիտար մասնագիտությունների</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Իրավագիտություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2011թ.</i>
   Հարությունյան Ռիմա Սամվելի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ գրադարանավարուհի</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Հումանիտար մասնագիտությունների</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Պատմություն (Իրավունքի հիմունքներ)</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2012թ.</i>
   Ռիմա Գերասիմի Խաչիկյան </br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>2014թից Անելիք բանկի գլխամասային գրասենյակ ֆինանսական գործառնությունների ձևակերպման վարչության առաջատար մասնագետ</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Հումանիտար մասնագիտությունների</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Իրավագիտություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2013թ.</i>
   Հակոբյան Նորայր Արեգի </br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետի տեղակալ</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Հումանիտար մասնագիտությունների</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Իրավագիտություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2008թ.</i>
   Պայծառ Քոչարյան</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>AM իրավաբանական ընկերություն Իրավախորհրդատու-փաստաբան</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Հումանիտար մասնագիտությունների</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Իրավագիտություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2015թ.</i>
   Ղազարյան Քրիստինե Վարդանի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ Իրավագիտության ամբիոնի լաբորանտ</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Հումանիտար մասնագիտությունների</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Իրավագիտություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2010թ.</i>
   Ասոյան Լիլիթ Զավենի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ Գրադարանավար</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Հումանիտար մասնագիտությունների</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության)</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2002թ.</i>
   Բարսեղյան Արթուր Բորիսի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>«Քյավառ» հեռուստաընկերություն Լրագրող</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Հումանիտար մասնագիտությունների</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Պատմություն (իրավունքի հիմուքներ)</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2011թ.</i>
   Խաչատրյան Վիկտորյա Դավթի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի գործավար</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Հումանիտար մասնագիտությունների</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության)</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2010թ.</i>
   Համբարձումյան Արմինե Եփրեմի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետ փոխդեկան</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Հումանիտար մասնագիտությունների</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության)</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2001թ.</i>
Ֆակուլտետ Մասնագիտություն Ա.Ա.Հ. Ավարտելու տարեթիվը Աշխատա-
վայրը
Պաշտոնը Նկար Ֆեյսբուք.
Հումանիտար մասնագիտությունների Պատմություն (իրավունքի հիմուքներ) Բարսեղյան Արթուր Բորիսի 2011թ. «Քյավառ» հեռուստաընկերություն Լրագրող
Հումանիտար մասնագիտությունների Իրավագիտություն Հակոբյան Նորայր Արեգի 2008թ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետի տեղակալ
Հումանիտար մասնագիտությունների Իրավագիտություն Գևորգյան Գնել Գագիկի 2011թ. ԳՊՀ Ինֆորմատիկայի և հաշվողական տեխնիկայի ամբիոնի լաբորանտ
Հումանիտար մասնագիտությունների Պատմություն (Իրավունքի հիմունքներ) Հարությունյան Ռիմա Սամվելի 2012թ. ԳՊՀ գրադարանավարուհի
Հումանիտար մասնագիտությունների Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության) Մանուկյան Նարինե Ջիվանի 2012թ. «Նախաձեռնությունների և գործողությունների Դաշտավայր» համայնքային հկ սոցիալական աշխատող
Հումանիտար մասնագիտությունների Իրավագիտություն Ռիմա Գերասիմի Խաչիկյան 2013թ. 2014թից Անելիք բանկի գլխամասային գրասենյակ ֆինանսական գործառնությունների ձևակերպման վարչության առաջատար մասնագետ
Հումանիտար մասնագիտությունների Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության) Ասոյան Լիլիթ Զավենի 2002թ. ԳՊՀ Գրադարանավար
Հումանիտար մասնագիտությունների Իրավագիտություն Ղազարյան Քրիստինե Վարդանի 2010թ. ԳՊՀ Իրավագիտության ամբիոնի լաբորանտ
Հումանիտար մասնագիտությունների Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության) Համբարձումյան Արմինե Եփրեմի 2001թ. ԳՊՀ Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետ փոխդեկան
Հումանիտար մասնագիտությունների Իրավագիտություն Պայծառ Քոչարյան 2015թ. AM իրավաբանական ընկերություն Իրավախորհրդատու-փաստաբան
Հումանիտար մասնագիտությունների Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության) Խաչատրյան Վիկտորյա Դավթի 2010թ. ԳՊՀ Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի գործավար
Հումանիտար մասնագիտությունների Պատմություն (իրավունքի հիմունքներ) Հայրապետյան Քանաքարա Խաչիկի 2008թ. ԳՊՀ Պատմության ամբիոնի լաբորանտ, ԳՊՀ դասախոս