Ավետիսյան Վարազդատ Կորյունի
ԳՊՀ Տեղեկատվական տեխնոլոգաիների բաժնի վարիչ

Ֆակուլտետը՝ Բնագիտական

Մասնագիտությունը՝ Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

Ավարտելու տարեթիվը՝ 2011թ.