Միրիբյան Արթուր Աշոտի
ԳՊՀ Համակարգչային տեխնիկայի շահագործման բաժնի մասնագետ

Ֆակուլտետը՝ Բնագիտական

Մասնագիտությունը՝ Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ և ցանցեր

Ավարտելու տարեթիվը՝ 2004թ.