Համբարձումյան Արմինե Եփրեմի
ԳՊՀ Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետ փոխդեկան

Ֆակուլտետը՝ Հումանիտար մասնագիտությունների

Մասնագիտությունը՝ Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության)

Ավարտելու տարեթիվը՝ 2001թ.