Թոռչյան Լիլիթ Գրիգորի
ԳՊՀ Ակադեմիական քաղաքականության վարչության մեթոդիստ, ԳՊՀ դասախոս

Ֆակուլտետը՝ Բանասիրական

Մասնագիտությունը՝ Անգլերեն լեզու և գրականություն

Ավարտելու տարեթիվը՝ 2010թ.