Հովհաննիսյան Մարինե Հրահատի
ԳՊՀ Բնագիտական ֆակուլտետի գործավար

Ֆակուլտետը՝ Բնագիտական

Մասնագիտությունը՝ Բնապահպանություն և բնօգտագործում

Ավարտելու տարեթիվը՝ 2004թ.