Ղազարյան Օլգա Ալբերտի
ԳՊՀ Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի գործավար

Ֆակուլտետը՝ Բանասիրական

Մասնագիտությունը՝ Հայոց լեզու և գրականություն

Ավարտելու տարեթիվը՝ 2008թ.