Մուրադյան Նոնա Վահագնի
ԳՊՀ Հանրության հետ կապերի և լրատվության բաժնի մասնագետ

Ֆակուլտետը՝ Բնագիտական

Մասնագիտությունը՝ Կենսաբանություն

Ավարտելու տարեթիվը՝ 2010թ.