Ոսկանյան Անուշ Ավետիքի
ԳՊՀ Ֆիզիկամաթեմատիկական և քիմիական գիտությունների ամբիոնի լաբորանտ

Ֆակուլտետը՝ Բնագիտական

Մասնագիտությունը՝ Աշխարհագրություն

Ավարտելու տարեթիվը՝ 2004թ.