Հակոբյան Ելենա Հայկի
ԳՊՀ Գրադարանի վարիչ

Ֆակուլտետը՝ Հեռակա ուսուցման

Մասնագիտությունը՝ Հայոց լեզու և գրականություն

Ավարտելու տարեթիվը՝ 2006թ.