Հայթյան Լարիսա Վոլոդյայի
ԳՊՀ Բանասիրական ֆակուլտետի գործավար

Ֆակուլտետը՝ Հեռակա ուսուցման

Մասնագիտությունը՝ Հայոց լեզու և գրականություն

Ավարտելու տարեթիվը՝ 2006թ.