Մուրադյան Անուշ Նուշիկի
ԳՊՀ Ռեկտորի գործավար

Ֆակուլտետը՝ Հեռակա ուսուցման

Մասնագիտությունը՝ Հայոց լեզու և գրականություն

Ավարտելու տարեթիվը՝ 2006թ.