Մարգարյան Հասմիկ Անդրանիկի
ԳՊՀ Հաշվապահ

Ֆակուլտետը՝ Տնտեսագիտական

Մասնագիտությունը՝ Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ

Ավարտելու տարեթիվը՝ 2007թ.