Սիրականյան Կարեն Սաշայի
ԳՊՀ Համակարգչային տեխնիկայի շահագործման բաժնի մասնագետ

Ֆակուլտետը՝ Բնագիտական

Մասնագիտությունը՝ Էլեկտրամեխանիկա

Ավարտելու տարեթիվը՝ 2001թ.