Բանասիրական ֆակուլտետ

Հարությունյան Թեհմինա Վանիկի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>Գանձակ գյուղի մանկապարտեզ Տնօրեն</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Հայոց լեզու և գրականություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2012թ.</i>
   Մուրադյան Մարիամ Հայրապետի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>Նախաձեռնությունների և գործողությունների դաշտավայր համայնքային ՀԿ Սոցիալական աշխատող</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Անգլերեն լեզու և գրականություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2011թ.</i>
   Սարգսյան Սաթենիկ Նորիկի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ ակադեմիական քաղաքականության վարչության մեթոդիստ</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Անգլերեն լեզու և գրականություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2008թ.</i>
   Մանուկյան Ալվարդ Ջիվանի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>«Քյավառ» հեռուստաընկերություն Լրագրող, մեկնաբան</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Հայոց լեզու և գրականություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2005թ.</i>
   Ղազարյան Օլգա Ալբերտի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի գործավար</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Հայոց լեզու և գրականություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2008թ.</i>
   Թոռչյան Լիլիթ Գրիգորի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ Ակադեմիական քաղաքականության վարչության մեթոդիստ, ԳՊՀ դասախոս</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Անգլերեն լեզու և գրականություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2010թ.</i>
   Հակոբյան Մանանե Հարությունի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ որակի ապահովման բաժնի մասնագետ</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Անգլերեն լեզու և գրականություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2012թ.</i>
   Աստղիկ Գասպարյան Աշոտ</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>Սևան ազգային ՊՈԱԿ տնօրենի գործավար: </i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Հայոց լեզու և գրականություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2016թ.</i>
   Բադալյան Մարինե Միքայելի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ Բանասիրական ֆակուլտետի փոխդեկան, ԳՊՀ դասախոս</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Անգլերեն լեզու</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2000թ.</i>
   Հովակիմյան Տիգրան Սամվելի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>«Քյավառ» հեռուստանկերություն լրագրող, IPSC սոց. ինստ. հարցազրուցավար</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Հայոց լեզու և գրականություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2009թ.</i>
   Սաթենիկ Թովմասյան Ռաֆայելի </br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i> </i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Հայոց լեզու և գրականություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2015թ.</i>
   Նաջարյան Վահան Պավելի </br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԿԱՄՈՒՐՋ ՈՒՎԿ ԳԱՎԱՌ մասնաճյուղ վարկային մասնագետ</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Հայոց լեզու և գրականություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2011թ.</i>
   Ռափյան Նանա Լևիկի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ Օտար լեզուների ամբիոնի լաբորանտ, ԳՊՀ դասախոս</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Օտար լեզու</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2002թ.</i>
   Վարդանյան Լուսինե Արշակի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>Գեղարքունիք գյուղի միջնակարգ դպրոց Անգլերեն լեզվի ուսուցչուհի </i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Անգլերեն լեզու և գրականություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2011թ.</i>
   Դաշտոյան Հասմիկ Լյովայի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ Ռուսաց լեզվի ամբիոնի դասախոս</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Ռուսաց լեզու և գրականություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2005թ.</i>
   Տոնոյան Հռիփսիմե Մելիքի </br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>«www.rbb.am» կայքի թարգմանչուհի</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Անգլերեն լեզու</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2005թ.</i>
   Նունե Արամայիսի Միրիբյան </br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ ԳՊՀ Հանրության հետ կապերի և լրատվության բաժին</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Հայոց լեզու և գրականություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2016թ.</i>
   Ավագյան Սաթիկ Մարտինի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ՀՊԱՀ-ի Արտաքին կապերի դեպարտամենտի դրամաշնորհային ծրագրերի համակարգման բաժին թարգմանիչ, ԳՊՀ դասախոս</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Անգլերեն լեզու և գրականություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2010թ.</i>
   Սարգսյան Ռուզան Մարատի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ Հայոց լեզվի ամբիոնի լաբորանտ, ԳՊՀ դասախոս</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Հայոց լեզու և գրականություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2001թ.</i>
   Մելքոնյան Աննա Վրեժի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ Ռուսաց լեզվի ամբիոնի լաբորանտ</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Ռուսաց լեզու և գրականություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>1999թ.</i>
   Մելքոնյան Մետաքսյա Վրեժի </br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>Գեղարքունիքի գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոն”ՓԲԸ գրասենյակի ղեկավար</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Անգլերեն լեզու և գրականություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2003թ.</i>
   Հարությունյան Արփինե Մանվելի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>Նորատուսի համար 1 միջնակարգ դպրոց Կյանքի հմտություն առարկայի ուսուցչուհի</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Հայոց լեզու և գրականություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2016թ.</i>
   Գրիգորյան Հասմիկ Հայկի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>Գավառի Ավ. Իսահակյանի անվան հ/դպրոց ուսուցչուհի</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բանասիրական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Անգլերեն լեզու և գրականություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2000թ.</i>
Ֆակուլտետ Մասնագիտություն Ա.Ա.Հ. Ավարտելու տարեթիվը Աշխատա-
վայրը
Պաշտոնը Նկար Ֆեյսբուք.
Բանասիրական Հայոց լեզու և գրականություն Աստղիկ Գասպարյան Աշոտ 2016թ. Սևան ազգային ՊՈԱԿ տնօրենի գործավար:
Բանասիրական Ռուսաց լեզու և գրականություն Դաշտոյան Հասմիկ Լյովայի 2005թ. ԳՊՀ Ռուսաց լեզվի ամբիոնի դասախոս
Բանասիրական Անգլերեն լեզու և գրականություն Մելքոնյան Մետաքսյա Վրեժի 2003թ. Գեղարքունիքի գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոն”ՓԲԸ գրասենյակի ղեկավար
Բանասիրական Հայոց լեզու և գրականություն Մանուկյան Ալվարդ Ջիվանի 2005թ. «Քյավառ» հեռուստաընկերություն Լրագրող, մեկնաբան
Բանասիրական Հայոց լեզու և գրականություն Հովակիմյան Տիգրան Սամվելի 2009թ. «Քյավառ» հեռուստանկերություն լրագրող, IPSC սոց. ինստ. հարցազրուցավար
Բանասիրական Ռուսաց լեզու և գրականություն Մելքոնյան Աննա Վրեժի 1999թ. ԳՊՀ Ռուսաց լեզվի ամբիոնի լաբորանտ
Բանասիրական Անգլերեն լեզու Բադալյան Մարինե Միքայելի 2000թ. ԳՊՀ Բանասիրական ֆակուլտետի փոխդեկան, ԳՊՀ դասախոս
Բանասիրական Անգլերեն լեզու Տոնոյան Հռիփսիմե Մելիքի 2005թ. «www.rbb.am» կայքի թարգմանչուհի
Բանասիրական Անգլերեն լեզու և գրականություն Թոռչյան Լիլիթ Գրիգորի 2010թ. ԳՊՀ Ակադեմիական քաղաքականության վարչության մեթոդիստ, ԳՊՀ դասախոս
Բանասիրական Անգլերեն լեզու և գրականություն Գրիգորյան Հասմիկ Հայկի 2000թ. Գավառի Ավ. Իսահակյանի անվան հ/դպրոց ուսուցչուհի
Բանասիրական Օտար լեզու Ռափյան Նանա Լևիկի 2002թ. ԳՊՀ Օտար լեզուների ամբիոնի լաբորանտ, ԳՊՀ դասախոս
Բանասիրական Անգլերեն լեզու և գրականություն Վարդանյան Լուսինե Արշակի 2011թ. Գեղարքունիք գյուղի միջնակարգ դպրոց Անգլերեն լեզվի ուսուցչուհի
Բանասիրական Հայոց լեզու և գրականություն Հարությունյան Արփինե Մանվելի 2016թ. Նորատուսի համար 1 միջնակարգ դպրոց Կյանքի հմտություն առարկայի ուսուցչուհի
Բանասիրական Հայոց լեզու և գրականություն Սաթենիկ Թովմասյան Ռաֆայելի 2015թ.
Բանասիրական Հայոց լեզու և գրականություն Նունե Արամայիսի Միրիբյան 2016թ. ԳՊՀ ԳՊՀ Հանրության հետ կապերի և լրատվության բաժին
Բանասիրական Անգլերեն լեզու և գրականություն Սարգսյան Սաթենիկ Նորիկի 2008թ. ԳՊՀ ակադեմիական քաղաքականության վարչության մեթոդիստ
Բանասիրական Անգլերեն լեզու և գրականություն Մուրադյան Մարիամ Հայրապետի 2011թ. Նախաձեռնությունների և գործողությունների դաշտավայր համայնքային ՀԿ Սոցիալական աշխատող
Բանասիրական Հայոց լեզու և գրականություն Սարգսյան Ռուզան Մարատի 2001թ. ԳՊՀ Հայոց լեզվի ամբիոնի լաբորանտ, ԳՊՀ դասախոս
Բանասիրական Հայոց լեզու և գրականություն Ղազարյան Օլգա Ալբերտի 2008թ. ԳՊՀ Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի գործավար
Բանասիրական Հայոց լեզու և գրականություն Նաջարյան Վահան Պավելի 2011թ. ԿԱՄՈՒՐՋ ՈՒՎԿ ԳԱՎԱՌ մասնաճյուղ վարկային մասնագետ
Բանասիրական Անգլերեն լեզու և գրականություն Ավագյան Սաթիկ Մարտինի 2010թ. ՀՊԱՀ-ի Արտաքին կապերի դեպարտամենտի դրամաշնորհային ծրագրերի համակարգման բաժին թարգմանիչ, ԳՊՀ դասախոս
Բանասիրական Անգլերեն լեզու և գրականություն Հակոբյան Մանանե Հարությունի 2012թ. ԳՊՀ որակի ապահովման բաժնի մասնագետ
Բանասիրական Հայոց լեզու և գրականություն Հարությունյան Թեհմինա Վանիկի 2012թ. Գանձակ գյուղի մանկապարտեզ Տնօրեն