Բնագիտական ֆակուլտետ

Ոսկանյան Անուշ Ավետիքի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ Ֆիզիկամաթեմատիկական և քիմիական գիտությունների ամբիոնի լաբորանտ</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բնագիտական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Աշխարհագրություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2004թ.</i>
   Սիրականյան Կարեն Սաշայի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ Համակարգչային տեխնիկայի շահագործման բաժնի մասնագետ</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բնագիտական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Էլեկտրամեխանիկա</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2001թ.</i>
   Միրիբյան Արթուր Աշոտի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ Համակարգչային տեխնիկայի շահագործման բաժնի մասնագետ</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բնագիտական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ և ցանցեր</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2004թ.</i>
   Ավետիսյան Վարազդատ Կորյունի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ Տեղեկատվական տեխնոլոգաիների բաժնի վարիչ</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բնագիտական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2011թ.</i>
   Հովհաննիսյան Մարինե Հրահատի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ Բնագիտական ֆակուլտետի գործավար</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բնագիտական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Բնապահպանություն և բնօգտագործում</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2004թ.</i>
   Զարգարյան Հայրիկ Խաչատուրի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ Համակարգչային տեխնիկայի շահագործման բաժնի մասնագետ</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բնագիտական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ և ցանցեր</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2004թ.</i>
   Մկրտչյան Լալա Արշալույսի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ Ինֆորմատիկայի և հաշվողական տեխնիկայի ամբիոնի լաբորանտ</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բնագիտական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Աշխարհագրություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2002թ.</i>
   Սեփոյան Գևորգ Վանիկի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>Հայաստանի Հանրապետական հատուկ քննչական ծառայություն ֆինանսատնտեսական բաժնի գլխավոր մասնագետ</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բնագիտական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ և ցանցեր</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2007թ.</i>
   Մուրադյան Նոնա Վահագնի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ Հանրության հետ կապերի և լրատվության բաժնի մասնագետ</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բնագիտական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Կենսաբանություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2010թ.</i>
   Դաշտոյան Գրիգոր Լյովայի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>«Քյավառ» հեռուստաընկերություն Հաղորդավար,մշակութային հաղորդումների պրոդյուսեր</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Բնագիտական</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Բնապահպանություն և բնօգտագործում</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2005թ.</i>
Ֆակուլտետ Մասնագիտություն Ա.Ա.Հ. Ավարտելու տարեթիվը Աշխատա-
վայրը
Պաշտոնը Նկար Ֆեյսբուք.
Բնագիտական Աշխարհագրություն Ոսկանյան Անուշ Ավետիքի 2004թ. ԳՊՀ Ֆիզիկամաթեմատիկական և քիմիական գիտությունների ամբիոնի լաբորանտ
Բնագիտական Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ և ցանցեր Սեփոյան Գևորգ Վանիկի 2007թ. Հայաստանի Հանրապետական հատուկ քննչական ծառայություն ֆինանսատնտեսական բաժնի գլխավոր մասնագետ
Բնագիտական Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ և ցանցեր Զարգարյան Հայրիկ Խաչատուրի 2004թ. ԳՊՀ Համակարգչային տեխնիկայի շահագործման բաժնի մասնագետ
Բնագիտական Բնապահպանություն և բնօգտագործում Դաշտոյան Գրիգոր Լյովայի 2005թ. «Քյավառ» հեռուստաընկերություն Հաղորդավար,մշակութային հաղորդումների պրոդյուսեր
Բնագիտական Էլեկտրամեխանիկա Սիրականյան Կարեն Սաշայի 2001թ. ԳՊՀ Համակարգչային տեխնիկայի շահագործման բաժնի մասնագետ
Բնագիտական Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ և ցանցեր Միրիբյան Արթուր Աշոտի 2004թ. ԳՊՀ Համակարգչային տեխնիկայի շահագործման բաժնի մասնագետ
Բնագիտական Աշխարհագրություն Մկրտչյան Լալա Արշալույսի 2002թ. ԳՊՀ Ինֆորմատիկայի և հաշվողական տեխնիկայի ամբիոնի լաբորանտ
Բնագիտական Կենսաբանություն Մուրադյան Նոնա Վահագնի 2010թ. ԳՊՀ Հանրության հետ կապերի և լրատվության բաժնի մասնագետ
Բնագիտական Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա Ավետիսյան Վարազդատ Կորյունի 2011թ. ԳՊՀ Տեղեկատվական տեխնոլոգաիների բաժնի վարիչ
Բնագիտական Բնապահպանություն և բնօգտագործում Հովհաննիսյան Մարինե Հրահատի 2004թ. ԳՊՀ Բնագիտական ֆակուլտետի գործավար