Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետ

Հայթյան Լարիսա Վոլոդյայի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ Բանասիրական ֆակուլտետի գործավար</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Հեռակա ուսուցման</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Հայոց լեզու և գրականություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2006թ.</i>
   Խաչատրյան Վարդգես Վանոյի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>«Քյավառ» հեռուստաընկերություն Օպերատոր</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Հեռակա ուսուցման</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Աշխարհագրություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2012թ.</i>
   Մուրադյան Անուշ Նուշիկի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ Ռեկտորի գործավար</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Հեռակա ուսուցման</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Հայոց լեզու և գրականություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2006թ.</i>
   Հակոբյան Ելենա Հայկի</br/>
 	 <b>Պաշտոնը-</b><i>ԳՊՀ Գրադարանի վարիչ</i>
 	 </br/><b>Ֆակուլտետը</b>-<i>Հեռակա ուսուցման</i>
  	 </br/><b>Մասնագիտությունը</b>-<br/><i>Հայոց լեզու և գրականություն</i>
 	 </br/><b>Ավարտելու տարեթիվը</b>-<i>2006թ.</i>
Ֆակուլտետ Մասնագիտություն Ա.Ա.Հ. Ավարտելու տարեթիվը Աշխատա-
վայրը
Պաշտոնը Նկար Ֆեյսբուք.
Հեռակա ուսուցման Աշխարհագրություն Խաչատրյան Վարդգես Վանոյի 2012թ. «Քյավառ» հեռուստաընկերություն Օպերատոր
Հեռակա ուսուցման Հայոց լեզու և գրականություն Մուրադյան Անուշ Նուշիկի 2006թ. ԳՊՀ Ռեկտորի գործավար
Հեռակա ուսուցման Հայոց լեզու և գրականություն Հայթյան Լարիսա Վոլոդյայի 2006թ. ԳՊՀ Բանասիրական ֆակուլտետի գործավար
Հեռակա ուսուցման Հայոց լեզու և գրականություն Հակոբյան Ելենա Հայկի 2006թ. ԳՊՀ Գրադարանի վարիչ