Հովհաննիսյան Մարգար

Հովհաննիսյան Մարգար

2007-2011 ավարտել է Գավառի պետական համալսարանի <Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա բաժինը>